Despre proiect

UNITATE PRIN CULTURĂ

Lansarea a celei de-a doua ediții a unui proiect de valoare al Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos

Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos lansează cea de-a doua ediție a proiectului „Unitate prin cultură”, înscris în Calendarul Activităților Educative Județene al Inspectoratului Școlar Județean Iași și care se va desfășura în perioada 1 februarie-31 iulie 2020. Prin acest proiect, echipa pedagogică a școlii își propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii elevilor, prin implicarea acestora în activități extracurriculare și extrașcolare prin care se urmărește conturarea și dezvoltarea în conștiința lor a unui sistem de valori intrinseci, inspirate de modelele axiologice culturale românești, care să se constituie într-o componentă motivațională și volitivă, determinantă pentru un viitor de succes.

Demersurilor culturale ale instituției li se vor alătura unități de învățământ și instituții culturale atât din țară, cât și din afara țării, din dorința de a implica vorbitorii de limbă română indiferent de regiunea de rezidență. Dintre partenerii educaționali enumerăm: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Biblioteca Orășenească „Universul cunoașterii” Târgu Frumos, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Editura „Spiru Haret” Iași, Societas Pro Patrimonium Târgu Frumos, Primăria Târgu Frumos.

Astfel, instituțiile implicate vor înființa Clubul Excelsior – Provocare la cultură, în cadrul căruia vor fi organizate excursii/activități în locații culturale, iar elevii își vor asuma diferite roluri, nu vor fi simpli turiști sau observatori. Activitățile se vor desfășura sub forma unui turism inteligent; elevii vor pune în practică deprinderi specifice diferitor profesii culturale sau ale ocupațiilor ce vizează organizarea unui eveniment cultural: ghid turistic pentru o zi, scriitor, profesor, istoric, fotograf, interpret muzical, cercetător, muzeograf, bibliotecar, documentarist, purtător de cuvânt, reprezentant media, responsabil departament media, reprezentant PR, coordonator grup de turiști, traducător, interpret, etc. Vor interacționa cu profesioniști din diferite domenii culturale.

O a doua activitate importantă în cadrul proiectului o va constitui concursul File inspirate din cronicile lui Neculce care va provoca elevii să elaboreze creații literare și plastice pornind de la un episod, la alegere, din istoria, cultura și civilizația Moldovei sau de la un proverb sau zicătoare populară românească.

În luna aprilie 2020 va avea loc Simpozionul Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură, în cadrul căruia vom desfășura o sesiune de comunicări științifice cu prezentare a lucrărilor premiate ale elevilor și studiile de specialitate ale profesorilor și cercetătorilor științifici în diferite domenii culturale, produse intelectuale care vor fi publicate într-un volum special dedicat acestui demers. Totodată, simpozionul se va constitui într-o platformă de diseminare a bunelor practici cu privire la procesul de învățare experiențială culturală, a metodelor și tehnicilor de lucru destinate a forma și dezvolta competențele culturale ale elevilor și se va centra, prioritar, pe creativitatea şi experienţa elevilor și a cadrelor didactice. Astfel, simpozionul va constitui un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale metodelor active și  interactive de predare utilizate în activitățile didactice, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici atât între elevi, cât și profesori de diferite discipline, din diferite instituții de învățământ și de cultură.

               Activitățile proiectului de integrare a dimensiunii culturale în viața școlară vor avea  un impact benefic asupra creșterii motivației elevilor pentru a cunoaște și a înțelege în mod coerent și organizat lumea în care trăim, toate acestea conducând la rezultatul asimilării unui set de valori autentice, necesare dezvoltării lor armonioase ca individualități umane.  Concentrarea acțiunilor noastre pe elementele de cultură națională este, în egală măsură, instructivă și stimulativă pentru tineri, accesul la cultură ajutându-i pe tineri să își modeleze identitatea, să își dezvolte gândirea critică și să își extindă orizonturile lumii lor prin asumarea unor roluri active în cadrul proiectului. Prin crearea de corelații între diferite subiecte ale cunoașterii, prin filtrul unui sistem valoric bine definit și prin crearea de experiențe de învățare în contexte adecvate, acest proiect cultural va juca un rol decisiv în optimizarea angajamentului elevilor în  propriul proces de formare și dezvoltare personală, aceștia asigurându-și, astfel, succesul școlar, deschizător al unei cariere profesionale aliniate la standardele pieții muncii europene și concordante cu potențialul și aptitudinile individuale ale elevilor.

Astfel, prin activitățile prevăzute, proiectul va contribui, în mod semnificativ, la îmbunătățirea competențelor profesionale, sociale și interculturale ale cadrelor didactice din școală, îmbunătățirea performanțelor și gradului de implicare a elevilor, perfecționarea relației instituției cu comunitatea, dezvoltarea dimensiunii culturale a școlii.

Detalii despre proiect se pot accesa la adresa: https://unitateprincultura.news.blog/ .

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: